skapa En aktiv gemenskap!

Föreningslivet i din kommun är en enorm resurs för hela samhället. Det samlar människor och skapar gemenskap över köns-, ålders- och kulturgränser. Genom att lyfta upp det och göra det tillgängligt tar ni vara på kraften hos era kommuninvånare att ses, utvecklas och aktivera sig tillsammans på fritiden. Det skapar mötesplatser och nätverk som bidrar till ett öppet och inkluderande klimat som är bra för alla som lever och verkar i staden och bygden.

 

 

Ett tillgängligt föreningsliv

På ActiveMatch blir era föreningar och kommunala verksamheter sökbara och tillgängliga på alla språk och med ett enkelt och pedagogiskt gränssnitt. Alla verksamheter presenteras på samma sätt och med samma finess, oavsett hur webbkunskaperna ser ut i föreningen. Information och bilder laddas enkelt upp med hjälp av ett back-end-formulär som förvandlar allt till färdiga föreningssidor med bilder, knappar och allt en besökare behöver för att ta kontakt med föreningen. Som kommun kan ni bidra till att alla får tillgång till ett aktivt och meningsfullt fritidsliv genom att ansluta era kommunala fritidsverksamheter på sajten på samma sätt som föreningarna. Här kan ni se hur Trollhättan har löst det och hur deras fritidsliv presenteras. 

Aktiva platser

I varje kommun finns platser där människor kan ses spontant eller bestämma träff för att bada, spela boll, grilla, åka skidor, låna böcker eller bara fiska en stund. På ActiveMatch finns möjligheter för din kommun att länka informationen på er hemsida till sökbara och visuella kategorier som presenterar alla aktiva platser och gör dem tillgängliga för fler. Här kan ni se hur Trollhättans aktiva platser presenteras.

Jobb och praktik

På flera platser i landet har kommuner och arbetsförmedlingen tagit vara på föreningslivet för att skapa praktik- och arbetsplatser för människor som vanligtvis står långt ifrån arbetsmarknaden. På ActiveMatch finns möjlighet att skapa en anpassad sida för ett sådant arbetsmarknadsprojekt, med taggar för de föreningar som är anslutna. Det är ett effektivt och praktiskt verktyg när arbetstagare och projektledare ska söka och hitta en bra plats att komma ut i sysselsättning via. Här kan ni se ett exempel på hur en Jobb & Praktik-sida kan se ut.

Projekt att inspireras av

Det pågår massor av bra projekt för att främja inkludering och skapa ett jämställt och schysst klimat i svenskt föreningsliv. På sidan Good Practice har vi samlat både lokala och internationella projekt som kan inspirera föreningar i din kommun att själva starta projekt som förbättrar klubbens kunskaper i att vara en öppen och inkluderande verksamhet. Här kan även en kommun hitta inspiration och bra länkar.

fördelar med activematch för din kommun

 1. Inkludering – Lokala föreningar utgör en stor social plattform för nya vänskaper, nätverk, språkträning, kulturutbyte och t o m kontakter för jobb och praktik. Det är en fantastisk resurs som tyvärr kan vara svår att hitta för en person som saknar förkunskaper om svenskt föreningsliv och/eller som inte vet hur man navigerar på en kommunhemsida. ActiveMatch gör det lokala föreningslivet tillgängligt och sökbart på många språk och med ett enkelt gränssnitt på en egen plattform, där även kommunens egna fritidsverksamheter kan finnas med.
 2. Ökad hälsa – För kommunerna är ActiveMatch ett lättillgängligt och okomplicerat sätt att synliggöra alla resurser för alla invånare, stärka det lokala föreningslivet och öppna nya vägar in i samhället. En bra aktivitet på fritiden gör oss gladare och friskare på många sätt.
 3. Kommunens egna verksamheter – Vi vill att alla verksamheter i en kommun blir tillgängliga på ett likvärdigt sätt. Därför välkomnar vi kommuners egna verksamheter på sajten, på samma sätt som föreningar. Vi presenterar också aktiva platser som badplatser, löparspår, bibliotek och andra ställen där människor träffas och är aktiva på olika sätt.
 4. Individanpassad sökbarhet – Vi utgår ifrån människors egna intressen och ser dem som drivkrafter för en individ att skapa tillhörighet och delaktighet i samhället, via föreningslivet. Därför utgår sökfunktionen ifrån människors intressen och inte från kunskap om föreningslivet.
 5. Språkstöd – Föreningarnas presentation översätts automatiskt till andra språk med hjälp av Google translate. Det blir inte perfekt men det blir mer begripligt för någon som saknar språkkunskaper i svenska, än ingen översättning alls.
 6. Fritidstolkar – Vi tror att varje människa har flera resurser att bidra med och en av dem är språket. Många som kommer från andra delar av världen har flera språk med sig i bagaget och kan använda dem för att hjälpa andra att göra sig förstådda, t ex vid ett första möte mellan en medlem och en förening. Därför har vi infört ett system med Fritidstolkar som tar vara på människors språkförmågor.
 7. Volontärer – Alla föreningar sliter och att det ibland behövs en extra hand. Därför samlar vi på folk som vill hjälpa till i bland som Volontär. Det är också ett utmärkt sätt för nya kommunmedborgare att lära känna sitt lokala föreningsliv och prova på en verksamhet.
 8. Stödfunktioner – Det kan vara dyrt att utöva en aktivitet, därför finns länk till kommunens egna stödfunktioner för föreningsliv och till lokala Fritidsbanker där man kan låna utrustning så att man kan prova på innan man investerar i cyklar, klubbor, skor och annat man behöver.
 9. Inspiration – för att bra exempel ska sprida sig i kommunen och så att föreningar ska kunna ta vara på varandras idéer och initiativ, finns en sida med goda exempel och tips på hur man som förening kan skapa ett schysst och välkomnande klimat. På Good Practice finns Locker room talk, Sverige United, Hela Sverige rullar och länkar till projekt som kan inspirera föreningar att  driva era egna inkluderings-projekt.
 10. Jobb & Praktik – många kommuner tar vara på sitt föreningsliv för att få ut människor i jobb och praktik. Har ni ett liknande arbetsmarknadsprojekt, så finns en färdig lösning på ActiveMatch för att tagga och göra föreningar och praktikplatser sökbara. Vi har möjlighet att anpassa sökning och landningssida till varje kommuns lösning så att människor kan hitta föreningar som erbjuder jobb, praktik på ett effektivt och enkelt sätt.
 11. Rekrytering till föreningslivet – Active Match stärker det lokala föreningslivet och hjälper samhället att ge fler människor i en aktiv och meningsfull fritid.
 12. Utvecklad av många – för att ActiveMatch ska vara ett fungerande verktyg för både föreningslivet och samhället utvecklar vi sajten tillsammans med Trollhättans Stad, Innovatum Startup och föreningar i området. Vi har också ett samarbete med Högskolan Väst som är intresserade av att tillsammans med oss undersöka vilka effekter ett öppet och tillgängligt föreningsliv kan få för en kommun och alla som bor i den. Vi söker ständigt nya utlysningar. Hör gärna av dig om du har förslag på förbättringar! 

Vad kostar en årsprenumeration för en kommun?

Det kostar 1 kr + moms per kommuninvånare och år för en liten och medelstorkommun att vara med och få en egen kommunanpassad lösning på ActiveMatchs plattform.

Det är en prismodell som vi har utvecklat för att alla kommuner ska ha råd att använda tjänsten och göra sina föreningar tillgängliga. För våra största kommuner med väldigt många kommuninvånare diskuterar vi oss fram till en lösning tillsammans och skapar anpassade avtal. Kontakta oss för prisförslag.

Trollhättans Stad hjälper oss att utveckla ActiveMatch och anpassa funktionerna så att de blir effektiva och bra verktyg för en kommun. Här kan ni se deras sida.

Translate