good practice

Runt om i Sverige pågår massor av projekt för att skapa ett jämställt samhälle och få med så många som möjligt i gemenskapen. På den här sidan finns länkar till projekt som du och din förening kan inspireras och hämta kunskap ifrån så att ni kan driva era egna inkluderingsprojekt. Så kolla in, ta lärdom och låt oss gärna få veta hur det går med era projekt!

LRT.

Locker Room Talk Sverige är en ideell organisation som arbetar med jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte. Det gör vi genom att bland annat utbilda killar 10-14 år i deras omklädningsrum inom idrottsföreningar och skolor med hjälp av Locker Room Talk-metoden.Vi driver också opinion för att sudda ut påhittade regler i samhället. Vårt mål är ett jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna för den man är. Vi vill särskilt engagera och möta killar i jämställdshetsarbetet och lägga grunden för ett samhälle där en man kan vara på flera olika sätt.

integration med fotbollen som verktyg

Sverige United är en obunden stiftelse. Vi stöttar eldsjälar och föreningar som välkomnar nyanlända svenskar till fotbollens gemenskap. Genom vårt arbete vill vi lyfta fram goda exempel och inspirera fler att engagera sig.

Sverige United lämnar bidrag till fotbollsverksamheter som syftar till psykiskt och fysiskt välmående och skapar gemenskap mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Hela sverige rullar

Projektet Hela Sverige rullar, drivs av Sveriges Skateboardförbund tillsammans med flera andra aktörer. Syftet är att skapa möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar och erbjuda en gemenskap i form av en välkomnande och inkluderande skateboardkultur. Klubbar i projektet får både ekonomiskt stöd och hjälp med marknadsföring och genomförande.

Lyssna på podden Sju lager av livet, där Fabian Ryd berättar om projektet.

Hela orten rullar!

Futebol dá força

Den internationella organisationen Futebol dá força arbetar med att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. I dag har organisationen 1 200 ledare som tränar 17 000 tjejer i fotboll i 25 länder. I Sverige finns 388 ledare, från Umeå i norr till Malmö i söder. Varje vecka tränar de närmare 3 000 tjejer i fotboll.

Sporty Friday

Projektet riktar sig till barn och ungdomar i åldern 12-25 år samt tillhörande familjer. Sporty Friday bedrivs på Granngårdens Motionsanläggning på Lextorp, i södra delen av Trollhättan. I detta område bor många människor med utländsk bakgrund och det är även den delen av kommunen där det bor högst andel i åldern 12-25 år. Därför spelar föreningslivet här en betydelsefull roll för att bli delaktig i ett socialt sammanhang och därmed få en roll i det civila samhället. Dessutom bidrar det med stora möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas som individer, hitta nya intressen, bygga sociala relationer, stärka hälsa och välbefinnande samt erhålla nya kunskaper. I Sporty Fridays arbete är inkludering och integration oerhört centralt.

idrottsskolan

Samverkan med SISU och Trollhättans Stad, finansierat av Idrottslyftet. En verksamhet som nu är inne på år 6 och som innebär att barn i åk. 1-6, varje vecka under skolterminen, får prova på olika Idrotter. Idrottsskolan bedrivs i Kronans gymnastiksal samt på Granngårdens Motionsanläggning, dit föreningar från hela staden kommer för att medverka. Alla är välkomna och verksamheten är avgiftsfri. Många är de barn som fått sin första kontakt med idrottens värld genom Idrottsskolan.

Hållbar samhällsutveckling på kronogården

IFK Trollhättan bedriver och utvecklar, genom detta projekt, det sociala arbetet i området genom att hålla en hög kvalité på både föreningens fotbollsdel och i föreningens organisationsarbete. Dessa insatser gynnar området samt är till stor betydelse för integrationsarbetet i Trollhättan Stad.

 

Machofabriken

Machofabriken vill bjuda med dig och din grupp på en spännande och normkritisk resa. Machofabriken är ett kreativt redskap för att arbeta med jämställdhet med unga mellan 13-25 år. Materialet består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar som bjuder med dig och din grupp på en spännande och normkritisk resa. Att arbeta med Machofabriken möjliggör att väcka många nya tankar och inspirerar till en process där gamla kartor omprövas för att tillsammans rita nya.

En riktig man

En riktig man är en app med frågor om manlighet. Vad tror du förväntas av dig som man? Hur påverkas du av det? Läs vad andra män och killar känner – och bidra gärna med ett eget svar.

Budskapet med vår satsning är enkelt. Det handlar om att du som kille eller man ska ha rätt att vara dig själv. Du ska inte känna dig tvingad att göra vissa saker, eller att vara på vissa vis, bara på grund av ditt kön. En riktig man kan vara på lika många olika sätt som antalet män i hela världen – helt enkelt för att det inte finns några riktiga eller oriktiga män. Bara män.

Schyst

Schyst är handböcker för dig som vill kommunicera mer jämlikt. Syftet är att skapa medvetenhet för våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. När vi kommunicerar utan att tänka efter förstärker vi omedvetet stereotyper och exkluderande normer.

Handböckerna har olika teman men alla fokuserar på kommunikation. Lite text, många bilder och nyttiga tips gör dom enkla att förstå och använda. Personerna på bilderna är riktiga människor som är den de utger sig för att vara – inga professionella modeller har använts.

Translate