Svensk breddfotboll bidrar med miljoner till samhället

4 nov, 2019 | Aktiv, Engagemang, Föreningsliv, Svenska Fotbollsförbundet, Sverige, Uddevalla, UEFA, Vinst för samhället

Jimmy Delwér, ungdomsledare i IK Oddevold i Uddevalla

Att fotbollen gör stor nytta för samhället kan nog många hålla med om när vi tänker på alla positiva effekter som en av landets största sporter medför. Men det är inte förrän nu som Svenska Fotbollsförbundet och UEFA kan bevisa det. I rena siffror. Något som förhoppningsvis leder till att vi vågar satsa ännu mer på svensk breddfotboll.

Svenska Fotbollsförbundet har tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on Investment – som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället, och det är inte småpotatis vi pratar om. En satsad krona på fotbollen ger 10 kr tillbaka till samhället! *

En satsad krona på fotbollen ger 10 kr tillbaka till samhället!

Fotboll förenar och engagerar

Ofta pratas det om fotbollens betydelse i mjuka värden; gemenskap, samhörighet och engagemang. Och med tanke på att det är nästan 1,2 miljoner människor i Sverige som spelar fotboll i någon form och lägger man till alla engagerade eldsjälar runt omkring är det inte svårt att förstå att det är en av våra största sporter. Men det som rapporten lyckats fram är breddfotbollens ekonomiska betydelse för samhället i form av ekonomiska vinster, sociala effekter, hälsovinster och fotbollsprestationer.

De ekonomiska vinsterna är enorma

”IK Oddevold arrangerade ett frukostmöte med Svenska Fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson där han berättade om de enorma ekonomiska vinster som breddfotbollen ger samhället” berättar Jimmy Delwér, ungdomsledare i IK Oddevold i Uddevalla. ”De direkta effekterna på 3157 miljoner kronor kommer främst från investeringar i anläggningar och deltagarutgifter, och skapandet av över 9000 arbeten. Det är rätt imponerande siffror”.

Minskad brottslighet och utanförskap

Jimmy berättar också att något som studien också visar är de sociala vinsterna i form av minskad brottslighet och minskat utanförskap. ”De sociala effekterna av breddfotbollen värderas till nära 7 miljarder kronor och baseras på minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbildning och ideellt arbete”.

De sociala effekterna av breddfotbollen värderas till nära 7 miljarder kronor och baseras på minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbildning och ideellt arbete

Breddfotboll bidrar till stora sjukvårdsbesparingar

”Att hälsovinsterna är stora kan man naturligtvis tänka sig, men att besparingarna inom sjukvården som breddfotbollen bidrar till är nästan 13 miljarder kronor är ganska otroligt” säger Jimmy. ”Det gör ju att man gärna engagerar sig ännu mer”.

Det ideella arbetet är värt miljoner

”Det som är unikt med Sverige och som inte finns i resten av Europa är ju det ideella engagemanget” säger Jimmy och fortsätter ”Rapporten visar att värdet av alla de ideella timmar som jag och alla andra lägger ner uppgår till mer än 6 miljarder kronor.”

Värdet av alla de ideella timmar som jag och alla andra lägger ner uppgår till mer än 6 miljarder kronor.

Dags att investera mer i svensk fotboll?

Det som Svenska Fotbollsförbundet och UEFA hoppas på är att studien ska göra att beslutsfattare känner sig trygga i att de pengar som satsas på fotbollen ger ett mycket mer tillbaka till samhället. ”Jag hoppas att rapporten kommer bidra till en utveckling av svensk fotboll och att ännu fler tjejer och killar spelar fotboll” säger Jimmy avslutningsvis och ler.

Vill du läsa mer om rapporten?

Mer om rapporten och om Svenska Fotbollsförbundet hittar du på deras hemsida.
Och vill du engagera dig i en lokal fotbollsklubb eller någon annan förening så hittar du dem här hos oss på ActiveMatch.

* Baseras på etablerade kostnader i samband med ungdomar som hamnar i utanförskap.

Translate