Finns det något svenskare än föreningslivet?

18 aug, 2019 | Föreningsliv, Hitta förening, Sverige

Förutom allemansrätten, surströmming och fika vågar vi påstå att få saker är så svenskt som att vara engagerad i en förening. Faktum är att cirka 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige någon gång har varit med i en idrottsförening (Riksidrottsförbundet). Med andra ord, vill du bli en del av Sverige och svensk kultur. Gå med i en förening.

Vi svenskar är föreningsmänniskor. Vi älskar att samlas och göra saker tillsammans, vare sig det handlar om att skapa bättre villkor för arbetare, få folk att dricka mindre alkohol, kämpa för kvinnlig rösträtt, göra det lagligt för samkönade att gifta sig, utforska ett intresseområde, sprida kunskap eller spela fotboll. Hela vårt demokratiska samhälle bygger på principen att vi delar och vi gör det tillsammans. Det är så vi är fostrade helt enkelt.

Peace, love och föreningsliv

Det många av oss inte tänker på är hur fantastiskt viktiga landets alla 200 000 ideella föreningar är. Det är i våra klubbar och föreningar som vi genom att samarbeta demokratiskt lär oss förstå och respektera andra människor – vilket är grundläggande för våra barn och ungdomar att få uppleva och lära sig så att de kan växa upp och bidra till en positiv utveckling i samhället. Att samlas kring ett gemensamt intresse skapar delaktighet, gemenskap och tillhörighet.

Vi är som gjorda för gemenskap

Ensam är stark brukar det heta. Men det kunde inte vara mer fel. Vi människor är sociala av naturen och forskning visar att ofrivillig ensamhet är mer farligt för hälsan än till exempel alkohol, rökning och stillasittande. Faktum är att sociala relationer ökar chansen för ett långt liv med hela 50 procent. Ur det perspektivet är det lätt att se att det svenska föreningslivet är en viktig pusselbit för folkhälsan och kanske också det bästa botemedlet mot segregation och utanförskap.

Bli en viktig del av Sverige

Föreningslivet har en viktig roll att spela när det gäller att ta emot och integrera människor som är nya i Sverige. Integrationen i ett samhälle bygger på möten och ömsesidig förståelse och här kan kultur- och idrottsföreningar fungera som mötesplats; att samlas kring ett gemensamt intresse skapar samhörighet och fler kontakter i det svenska samhället. Dessutom behöver många av våra föreningar en nytändning och fler medlemmar som engagerar sig i det ideella arbetet. Win-win, med andra ord.

Hitta din förening eller starta en egen

I ett land uppbyggt av föreningsmänniskor är det inte så konstigt att vi något som kallas föreningsfrihet. Det är en demokratisk rättighet och betyder att alla har rätt att starta en förening – det kan vara allt ifrån en idrottsförening eller musik- och kulturförening till en religiös förening eller en studiecirkel. Så skulle du inte hitta en förening här på Active Match som delar dina intressen finns alla möjligheter att starta en förening.

Translate