Vikten av ett starkt och inkluderande civilsamhälle

24 nov, 2019 | Aktiv, Engagemang, Föreningsliv, Gemenskap, Vinst för samhället

 

 

Stärk klubbar och föreningar

Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare, understryker vikten av att stärka Sveriges alla ideella klubbar och föreningar som gör ett ovärderligt arbete med att förebygga brottslighet genom att ge unga människor ett alternativ till gäng och kriminalitet.

Ur Sveriges Radio P1 Morgon 8 november 2019


 

Basket kan vara orsaken till färre brott i Biskopsgården

Sedan 2017 har antalet anmälda brott i delar av Biskopsgården minskat med närmare 50 procent. Polisen pekar ut ett basket- och kulturprojekt på Friskväderstorget som en starkt bidragande orsak.


 

Basket kan vara orsaken till färre brott i Biskopsgården

Sedan 2017 har antalet anmälda brott i delar av Biskopsgården minskat med närmare 50 procent. Polisen pekar ut ett basket- och kulturprojekt på Friskväderstorget som en starkt bidragande orsak.

GP 15 oktober 2019

Fler artiklar om Biskopsgårdens framgång:

https://vartgoteborg.se/basket-kan-minska-brottsligheten-i-biskopsgarden/

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/sommarkombon-basket-och-bocker-i-biskopsgarden/repsfr!0gV53R8EnmqzL1gDptXVrQ/


 

Fotbollen ger tillbaka

Vi har länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Nu har Svenska Fotbollförbundet tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on Investment – som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället, och det är anmärkningsvärda värden. Den här studien är oerhört värdefull – den gör att beslutsfattare kan känna en trygghet i att pengar som satsas på bättre förutsättningar för fotbollen ger betydligt större värden tillbaka till samhället. Den visar tydligt fotbollens positiva påverkan på bl a samhällsekonomi och folkhälsa och kommer, förhoppningsvis, att leda till en ökad vilja att investera så vi från Svensk Fotboll kan fortsätta utveckla vår verksamhet och att ännu fler tjejer och killar kan spela fotboll.

Svensk fotboll 24 augusti 2018


 

Värna civilsamhällets demokratiska arbete

Flera förslag i ett nytt betänkande riskerar att misstänkliggöra många av civilsamhällets organisationer och förstöra den tillit som är så oerhört central för samhällskontraktet. Det skriver Forums ordförande Patrik Schröder, som efterfrågar tydliga, rättssäkra regler som möjliggör civilsamhällets arbete att främja, utveckla och bevara demokratin.

Dagens Samhälle 1 november 2019


 

Regeringen och civilsamhället i samtal om integration

Den 22 oktober ägde mandatperiodens första samråd på temat integration rum mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Temat var civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd. 

Arbetsmarknadsdepartementet


 

Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor visar att det civila samhället har en nyckelroll i mottagandet och etableringen av nyanlända samt att de ideella föreningarna har stor kompetens och drivkraft i arbetet.

Nordens välfärdscenter 24 September 2019

 

 

Translate