Trollhättans Lottakår

  • Dam
  • Senior
  • Ungdom

Välkommen till Trollhättans lottakår! Vi är en del av Svenska Lottakåren, en organisation som informerar, rekryterar och utbildar för att stärka samhällets förmåga till krishantering, för militära/civila uppdrag och insatser, samt för din egen personliga utveckling. Som lotta kan du oavsett ålder välja mellan en rad utvecklande och utmanande utbildningar. Hos oss får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

 Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället.

Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Vi är budbärare av varför frågor som fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Vi arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett bredare engagemang inom ett område som av tradition har dominerats av män. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska, Tyska

Translate