Träffpunkter för seniorer

  • Senior

Du som är pensionär eller anhörig är välkommen till våra träffpunkter i Vänersborgs kommun. Vill Du prata bort en stund, träffa andra i en trevlig miljö eller vara med i någon aktivitet är du hjärtligt välkommen.

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Anhörigstöd,
frivilliga, olika organisationer och ideella föreningar i
Vänersborgs kommun. Våra träffpunkter bygger på ett stort
engagemang från frivilliga och deras insatser.
Vi samverkar också med olika föreningar/verksamheter för
att förmedla deras program och på så vis erbjuda ett så brett
utbud som möjligt.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Arabiska, Bosniska, Engelska, Romani, Somaliska, Svenska

Hos oss kan du prova:

Våffelcafé, bokcirkel, stickcafé och andra aktiviteter.
Translate