Testförening-demo

  • Alla är välkomna!
  • Drivs av din kommun

När språket inte räcker till kan istället kroppen kommunicera. Med dansterapi kan man uttrycka känslor och få kunskap om hur kroppen och själen samverkar

Dansterapi grundar sig på att kroppen och själen kan samverka. De rörelser vi gör med kroppen kan påverka vårt känsloliv och vårt psyke. När vi dansar sätts fantasin och känslorna i rörelse. I dansterapi får känslorna ett symboliskt uttryck genom den egna rörelsen.

Mellanrubrik

Dans har förekommit länge i olika kulturer som ett sätt att uttrycka olika livsskeenden eller känslor. Att röra sig rytmiskt tillsammans kan ge kraft och energi och motverka nedstämdhet.

Rörelserna i dansterapin kan vara improviserade och spontana men ledaren kan också föreslå vissa rörelser som kan gestalta känslor eller olösta konflikter. Man kan själv lägga märke till varför det känns på ett visst sätt vid vissa rörelser eller danssteg.

 

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Franska, Svenska

Hos oss kan du prova:

dans
Translate