S:t Lukas Vänersborg – Trollhättan

  • Alla är välkomna!

Föreningen  S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan har en mottagning i Vänersborg där vi erbjuder samtalsterapi, psykoterapi och handledning.

S:t Lukas är en idéburen organisation och en av Sveriges största enskilda aktörer inom psykoterapi. Den lokala föreningen, S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan, har sin mottagning i Vänersborg där vi erbjuder samtal, psykoterapi och handledning.  Unga Lukas är en verksamhet för unga vuxna som via en chattfunktion kan prata om livet, relationer och psykisk hälsa.  Vi är religiöst och politiskt obundna och återinvesterar allt eventuellt överskott till att subventionera stöd till de som behöver.

Som medlem i S:t Lukas förening stödjer du en verksamhet som arbetar för att förbättra människors psykiska hälsa. Vi vet att människans inre kraft och samtalet har stor betydelse för läkning och utveckling av individer, grupper och organisationer.

Vi anordnar varje år ett antal föredrags- och samtalskvällar och skapar på så sätt mötesplatser kring frågor om livsåskådning och människors relationer. Alla föredrags- och samtalskvällar är öppna för allmänheten.

Medlemskap får du genom att sätta in årsavgiften 200:- på bankgiro 454-5794. Som medlem får du rabatt på inträdesavgiften till föreläsningar och programkvällar.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska

Translate