Personskadeförbundet RTP (Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan)

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället. Skillnaden är att vi kanske måste kräva lite mer av rättigheterna för att kunna uppfylla skyldigheterna. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.
Förbundet arbetar specifikt med frågor som rör följande skadegrupper:

  • personer med en nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld)
  • personer med ryggmärgsskada
  • personer med hjärnskada
  • personer med polioskada
  • personer som genomgått en amputation
  • personer som har andra typer av trafik- eller olycksfallsskador

Vi finns representerade med lokalföreningar och distrikt på cirka 50 orter runt om i Sverige där medlemmarna kan engagera sig och delta i olika aktiviteter som anordnas i lokalföreningarna.

Förbundets ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada. Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Kongressen är förbundets högst beslutande organ och hålls vart tredje år. Mellan kongresserna styrs förbundet av förbundsstyrelsen som har att rätta sig efter förbundets stadgar, verksamhetsinriktning och övriga dokument som kongressen antagit.

Vår verksamhet finansieras av statsbidrag, medlemsavgifter, utdelning från fonder, projektmedel, bidrag, testamenten och gåvor.

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister och i pilotprojektet, men har inte lagt upp mer information. Vill du påminna föreningen om att du letar efter den, klicka här, så kanske det finns mer att läsa här nästa gång du letar.

Translate