NOHABs Ångloksklubb

  • Alla är välkomna!

Klubben äger ångloket BJ 52, tillverkat 1905 på NOHAB i Trollhättan. Renovering till kördugligt skick pågår i f.d. Trollhätte Kanalverkets lokstall på Stallbacka i Trollhättan.

NOHABs Ångloksklubb

NOHABs ångloksklubb bildades 1972 av en grupp NOHAB-anställda som ville rädda ångloket BJ 52 från skrotning. Loket återköptes från SJ för skrotvärdet av dåvarande företaget NOHAB som sedan skänkte loket till den nybildade klubben. Ursprungligen bestod medlemmarna endast av NOHAB-anställda som använde loket under flera år i samband med utflyktståg och speciella arrangemang. Vintern 1984/85 bogserades loket ut från den tidigare uppställningslokalen på NOHAB området och placerades utomhus. I samband med denna bogsering erhöll loket allvarliga skador som skulle bli kostsamma att reparera och loket saknade permanent tak över huvudet. Detta löstes 1987 då klubben fick tillträde till sina nuvarande lokaler, ett lokstall som tillhört Trollhätte kanalverk. Lokstallet ligger på Stallbacka, mellan kanalen och Hjulkvarnelunds campingplats.

Klubben är sedan 80-talet öppen för alla som är intresserade av teknikhistoria och som vill bidraga till att bevara Sveriges första överhettarlok, byggt av NOHAB i Trollhättan 1905. Klubben äger också ett mindre diesellok och en godsvagn. Dessutom sköter man mark och byggnader inom lokstallsområdet. Det finns alltså många olika arbetsuppgifter för intresserade i alla åldrar.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Svenska

Translate