N3 mötesplats för ung kultur

  • Drivs av din kommun
  • Ungdom

N3 är en mötesplats för ung kultur där du kan förverkliga dina drömmar och skapa din egen framtid. För mer information se hemsida eller kontakta 0520-497279

Vi finns på Innovatumområdet och här finns replokaler, dans- och dramasalar, musikrum, flera scener, bildsalar, mediastudios, ljudstudio och lokaler för det oväntade. Vi har ett generöst öppethållande och i entrén finns ett trevligt café.

Vårt uppdrag är att stimulera och värna varje människas skapande, kreativa och gestaltande förmåga.
Vår utgångspunkt är allas rätt till ett expressivt liv.

  • Mötesplats för ung kultur
  • Upplevelser och eget skapande
  • Kreativitet och entreprenörskap

N3 Kulturskola Verksamheten har under åren ständigt vuxit och förändrats, allt med det tydliga målet att elevernas efterfrågan ska styra verksamhetens utbud. Du kan gå kurser och få undervisning i vår Kulturskola upp till 25 års ålder.

Vi har också viss verksamhet för äldre än 25 år.

Kreativ Coaching är den delen av verksamheten som vänder sig till ungdomars skapande på fritiden. Våra coacher hjälper dig som är ung att göra något kul och meningsfullt av din fritid. Kanske vill du bara prova på något kul arrangemang en gång eller fördjupa dig i något som du är extra intresserad av. Kreativitet och entreprenörskap är ledorden i verksamheten.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska

Translate