Lokal-TV Uddevalla

  • Alla är välkomna!

Vi är en ideell TV-förening som sänder lokal-TV i ComHem kanalnummer 451 (även i den analoga kanalen tills den tas bort) och Telia kanalnummer 500 inom Uddevalla och Lysekils kommuner. Samsänder med TV2Stad inom Trollhättan och Vänersborg. Vi finns även i IP-TV. Vi är din mest lokala TV-kanal. Blandat Bandat, Digitalt och Direkt.

Lokal-TV Uddevalla (LTVU) bildades 2003 och är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening.

Det har funnits denna typ av TV i Uddevalla sedan senare delen av 1980 talet.

Vi vill vara ett lokalt alternativ till de kommersiella TV-kanalerna.

LTVU sänder inom Uddevalla Kommun & Lysekil Kommun via ComHem analogt och digitalt kanalnummer 451 samt Telia kanalnummer 500. Vi samsänder med TV2Stad inom Trollhättan och Vänersborg. Vi finns även i IP-TV. Programmen är huvudsakligen lokalt producerade och gjorda av ideella krafter.

LTVU ingår i Riksförbundet Öppna Kanaler.

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler.  Medlemsföreningarna sänder i cirka 25 kommuner via kabel-TV och IPTV.

De öppna kanalerna är “Public access-TV” och det innebär: – De är till skillnad från Public service-kanaler och kommersiella kanaler öppna för medborgarna som TV-producenter. Föreningar, organisationer och enskilda gör sina egna program. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsföreningarna själva. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, men däremot inte reklam.

Medlemsinformation – avgifter m.m. hittar du på vår hemsida.

 

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska

Hos oss kan du prova:

TV, Video, Ljud, Foto, Film, Bild, Reporter, Filmare, Lokal - TV.
Translate