Kulturens Vänersborg

  • Alla är välkomna!
  • Drivs av din kommun

Tillsammans skapar vi kulturupplevelser i Vänersborg.  Området allmänkultur i Kultur och fritidsförvaltningen bygger på samverkan mellan kulturenheten, de lokala kulturföreningarna, bygdegårdsföreningarna och studieförbunden. Kulturutbudet är utspritt över året men har ett särskilt fokus på Kulturveckan och Sommarscen som erbjuder arrangemang, upplevelser och skapande verksamhet inom hela kulturområdet. Kulturenheten bjuder in till ordförande- och kassörträffar, med syfte att stärka föreningsverksamheten och det lokala kulturutbudet. Samverkan sker också med Västra Götalandsregionen kring fortsatt utveckling av dansen som konstform.  

Verksamhetsområdet kultur ska erbjuda en bredd av arrangemang, upplevelser och skapande verksamhet inom scenkonst, litteratur, konst, musik och dans, litteratur och media med särskilt fokus på barn och unga. Aktiviteterna kan ske i egen regi, i samverkan med föreningslivet samt med andra verksamheter kommunalt, regionalt och nationellt. Utbudet bygger på delaktighet och tillgänglighet i ett medborgarperspektiv.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Svenska

Translate