Kamratföreningen Länken

KF-Länken är en sammanslutning av såväl kvinnor som män, med gemensam erfarenhet av alkoholmissbrukets följder och som hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol och andra droger.

KF-Länken är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Att ha alkoholproblem är inte en egenskap som är medfödd, utan ett mycket mer komplicerat förhållande mellan människor, deras omgivning, miljö och samhället i stort. Genom att bekämpa missbruket vill vi bryta förnedring och därmed ta kamp för oss själva och andra.

Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, hembesök och uppföljande eftervård. Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter stärks gemenskapen och sammanhållningen inom föreningen.

Studiecirklar, diskussionsmöten, familjeträffar och andra samkväm är betydelsefulla i verksamheten.

Länkens Kamratförbund äger och driver Hvidehus, ett behandlingshem för missbrukare. Behandlingshemmet har hela Sverige som upptagningsområde. KF-Länken vill, i en nykter miljö, ge medlemmarna insikt om sina och samhällets sociala problem och därigenom utveckla varje persons inneboende förmåga.

Translate