Gärdhems Hembygdsförening

  • Alla är välkomna!

Hembygdsföreningens ändamål  Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet. Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.  Hembygdsföreningen skall arbeta för: att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer. att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla. att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring. Vi kommer snart att visa det digra programmet för 2020 här!

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister, men har inte lagt upp mer information ännu. Kontakta gärna föreningen direkt via det rosa fältet till höger eller klicka här, så påminner vi föreningen om att du letar efter mer information om verksamheten.

OBS! OBS! Fel plats för Hembygdsgården visas på kartan. Hembygdsgården är den gula byggnaden mitt emot Velandaskolan vid Velandavägen i Velanda.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska, Tyska

Translate