Elbil Sverige

Elbil Sverige grundades i Trollhättan 1980 och är en oberoende ideell förening som verkar för fler elbilar och elfordon i Sverige. 

Vi samlar Sveriges elbilsägare och entusiaster genom elbilsträffar och andra arrangemang. Vi agerar även politiskt genom att informera beslutsfattare och skriva remissyttranden. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och kan agera rådgivare för företag och myndigheter i elfordonsrelaterade frågor.

Ordförande
Magnus Johansson Trollhättan
Tfn: 0520-85704
Mob: 0739-66 60 54
Mob: 0728-49 74 21
E-mail: magnus.johansson@elbilsverige.se
http://about.me/magnus_jo

Vice ordförande/ansvarig medlemsförmåner
Tommy Engkvist Huddinge
Mob: 0708-45 45 00
E-mail: tommy.engkvist@elbilsverige.se

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska

Translate