Dyslexiförbundet i Fyrstad

  • Dam
  • Herr
  • Senior
  • Ungdom

Vi är Sveriges största förbund för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Förbundet beskyddas av Prins Carl Philip.Förbundet verkar på riksplanet.

Dyslexiförbundet (tidigare Dyslexiförbundet FMLS) är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 6.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.

Förbundet är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska dyslexiorganisationer. Förbundet har en rådgivnings-, och informationsverksamhet – Skrivknuten – som vänder sig till allmänhet och skola. Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet och Skolverket.

Translate