DHR – Delaktighet handlingskraft och rörelsefrihet

DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp som endast intresserar sig för sina egna villkor. Där finns barn, unga, gamla, män, kvinnor, studerande, yrkesverksamma, arbetslösa, hbtq-personer, nyanlända – ja, helt enkelt ett genomsnitt av oss som bor i Sverige. Då våra rättigheter skapar möjligheter för både oss och andra, deltar DHR därför gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla. Våra erfarenheter bör tas tillvara, och ses som en resurs i utvecklingen av samhället i stort och i kommuner och landsting.

De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Translate