Demensföreningen Trollhättan-Vänersborg

Vi är en lokal förening inom Demensförbundet med runt 90 medlemmar

Vi vill verka för demenssjukas rätt till ett värdigt liv vara kontaktorgan och stöd för anhöriga informera om demenssjukdomar, vård och omsorgsformer, forskning och utveckling av vården av demenssjuka.

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister och i pilotprojektet, men har inte lagt upp mer information. Vill du påminna föreningen om att du letar efter den, klicka här, så kanske det finns mer att läsa här nästa gång du letar.

Translate