Clios vänner

  • Alla är välkomna!

Föreningen arrangerar populärhistoriska föreläsningar med syfte att att vidga intresset för och kunskapen om historiska händelser, skeenden och personer och sätter gärna in dem i aktuellt samhällsperspektiv. Vi strävar efter ett brett urval och en allsidig belysning. Clios vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden historisk förening öppen för alla. Föreningen bildades 1987.

Vi arrangerar normalt nio föreläsningar per år (fyra på våren och fem på hösten). Sedan 2018 arrangerar vi även Historiska Resor. Resor under en dag med buss till historiskt intressanta platser i Västsverige.

Föreläsningarna arrangeras i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan.

Mer information om föreningen på vår Webbplats och på Facebook.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Svenska

Translate