Civilförsvarsförbundet Trollhättan

  • Alla är välkomna!

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskap

Civilförsvarsförbundets verksamhet:

  • Opinionsbildning och annat påverkansarbete för ett säkrare samhälle till vardags och vid kris. Vi deltar i debatten och är också engagerade i flera organisationer som Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Svenska Förstahjälpen-rådet och Centralförbundet Folk och Försvar och deltar i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS.
  • Information till medborgarna.
  • Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen och kriser.
  • Kurser i första hjälpenhjärt-lungräddningkrisstöd med mera.
  • Information om och utplacering av hjärtstartare utanför sjukvården för ett hjärtsäkrare Sverige.
  • Utbildar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser: Frivilliga Resursgruppen (FRG)akutgrupper, eftersöksgrupper.

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens. Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Civilförsvarsförbundet har stor lokal förankring med lokalföreningar som omfattar cirka 200 kommuner. Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra. Alla kan vara med oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund med mera. Det krävs heller inte att man är svensk medborgare och man behöver inte bära vapen.

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister och i pilotprojektet, men har inte lagt upp mer information. Vill du påminna föreningen om att du letar efter den, klicka här, så kanske det finns mer att läsa här nästa gång du letar.

Translate