Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet ger stöd och information till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Som brottsofferstödjare ger man stöd till brottsutsatta och informerar om rättsprocessen, som vittnesstöd finns man i tingsrätten och ger information inför och efter rättegången.

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Arabiska, Engelska, Svenska

Translate