Brottsofferjouren Bohus Norra Älvsborg

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg ger stöd och information till brottsutsatta, vittnen och anhöriga  

Brottsofferjouren är en ideell organisation. Vi erbjuder personligt och empatiskt stöd.

Grunden i vårt arbete är FN´s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

All kontakt med Brottsofferjouren är kostnadsfri.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg verkar i följande 12 kommuner, som också stöder oss, tillsammans med företag i området:
Uddevalla, Vänersborg, Mellerud, Munkedal, Lysekil, Åmål, Dals-Ed, Bengtsfors, Sotenäs, Färgelanda, Tanum och Strömstad

Våra stödpersoner har genomgått en omfattande utbildning, blivit bedömda och därefter fått sin stödjarlegimitation, samt genomgått Socialstyrelsens grundkurs om Våld i nära relationer-och mäns våld mot kvinnor.

Brottsofferjourens stöd består av:

Brottsofferstöd av ideella stödjare
Vittnesstöd av ideella stödjare på tingsrätter
Arbetet leds av anställda eller ideella samordnare

Jourens expeditioner i Vänersborg och Uddevalla  är öppna två dagar i veckan, tisdag och torsdag mellan 10.00 och 13.30

I den här föreningen gör vi oss ganska bra förstådda på:

Engelska, Svenska

Translate