Backstugans vänner

  • Dam
  • Herr

Backstugan Kulla vid motionsslingan i Upphärad byggdes troligtvis av Andreas Swensson och Ingeborg Larsdotter år 1860.

För att rädda huset bildades 2005 föreningen Backstugans Vänner.

Kulla berättar backstugusittarnas historia 1860-1961 och betraktas som en unik kulturmiljö, helt
orörd under de senaste 100 åren och byggnadsminnesförklarades därför 2010 och Backstugans
Vänner tilldelades också Byggnadsmärket 2012, Sveriges Hembygdsförbunds Byggnadsvårdspris.

Välkommen att besöka Kulla!

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister och i pilotprojektet, men har inte lagt upp mer information. Vill du påminna föreningen om att du letar efter den, klicka här, så kanske det finns mer att läsa här nästa gång du letar.

Translate