Astma och Allergiförening Thn/Vbg

  • Alla är välkomna!

Astma- och Allergiförbundets främsta uppdrag är att påverka hela samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar. Det innebär att vi opinionsbildar för förändringar som leder till ökad tillgänglighet till olika miljöer för människor med allergier och överkänslighet.

Framgångsrika exempel är kontinuerliga skärpningar av tobakslagen, vilka inneburit att allt färre ofrivilligt utsätts fört tobaksrök. Dessutom har vi arbetat mycket med att öka uppmärksamheten kring brister i skolornas fysiska miljö. Förbundet arbetar även för en förbättrad och likvärdig vård för människor med allergisjukdomar.

I de lokala astma- och allergiföreningarna bedrivs det en mångsidig social verksamhet. Man arrangerar läger för ungdomar, utflykter för alla åldrar, föredrag, studiecirklar och träffar för föräldrar till barn med allergier. Astma- och Allergiförbundets uppgift är att stödja dessa aktiviteter.

En annan viktig uppgift som Astma- och Allergiförbundet har är att informera om allergi. Detta sker med informationsmaterial som bland annat publiceras på denna hemsida och rådgivning till medlemmarna. Förbundet ger också ut en tidning, Allergia, som distribueras till medlemmarna sex gånger om året.

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister och i pilotprojektet, men har inte lagt upp mer information. Vill du påminna föreningen om att du letar efter den, klicka här, så kanske det finns mer att läsa här nästa gång du letar.

Translate