Afasiföreningen i N.a Älvsborg

  • Alla är välkomna!
  • Barn
  • Para-aktivitet
  • Ungdom

Afasi Västra Götaland organiserar barn, unga och vuxna med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Vi är en demokratisk förening som är partipolitiskt- och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Hej, den här föreningen är med i Trollhättans föreningsregister och i pilotprojektet, men har inte lagt upp mer information. Vill du påminna föreningen om att du letar efter den, klicka här, så kanske det finns mer att läsa här nästa gång du letar.

Translate